17

оставащи
места
22 - 29 Август

СОФИЯ

Постигни мечтите си

Впечатли ни и спечели стипендия за

Hi!Achievers

Лектори

Анастас Гогов

БИГ БОС

Аделина Кирилова

Преподавател по йога

Стойне Василев

Финансов коуч

Фейсбук страница

Партньори