17

оставащи
места
7 - 14 Август

СОФИЯ

Постигни мечтите си

Впечатли ни и спечели стипендия за

Hi!Achievers

Лектори

Аделина Кирилова

Преподавател по йога

Стойне Василев

Финансов коуч

Даниел Троев

Креативен психолог

Фейсбук страница

Партньори