Анастас Гогов

Анастас Гогов е основател, екзекютив коуч и фасилитатор на The Management Board. Той помага на ръководителите от най-високо ниво да се развиват като по-добри лидери, вдъхновители и мотиватори за своите екипи и организации, както и при разработването и въвеждането на стратегическите планове за растеж на бизнеса.

След като през 2006 г. открива силата на Коучинга като средства за постигане на резултати, Анастас се фокусира върху начините му за използване в организациите като част от процесите по атестация и кариерно планиране, както и като ефективно средство за решаване на мениджърски казуси.
Работи върху това как хората и организациите да бъдат по-ефективни, помагайки на мениджърите в тях да комуникират ясно, да реализират своите цели, да изграждат работещи екипи, използвайки максимално пълноценно ресурсите, с които разполагат.

Анастас е възпитаник на проф. Сава Джонев и доц. Пламен Димитров с фокус “Организационно Развитие”, като след това е специализирал “Фокусиран към решения коучинг” при Боян Страхилов и “Кратки подходи за работа с личностния потенциал” при Алексей Бъчев. Последните му две квалификации са от международно признатата институция Нобъл Манхатан Коучинг в Англия – дипломант “Лидерство и Корпоративен Коучинг” и от център за развитие Топ Консулт-Михаил Фабрикант – “Групова динамика и сензитивност”.

Анастас е работил като изпълнителен директор, регионален директор, кънтри мениджър, външнотърговски консултант, екзекютив коуч и лобист в компании като Human Value Bulgaria, Coca-Cola Enterprises UK, HEMINI, Retail Financial Services, Petro Tern, CEF и EXPERIAN като сред клиентите му са HSBC Bank, INMARSAT, Barclays Bank, Fullerton Bank India, HDFC Bank, ICICI, MoneyPort, УниКредит Булбанк, ОББ, АлфаБанк, ДИФЕНС, Ойрошпед, ЧЕЗ, КАУФЛАНД, Балкан Сървисис, Intelligent Systems, DIAGAL Print, SGP Biodynamics, VIDAS Company, ТАНДЕМ-В, METRIKA, Медияпост Хит Мейл България, Ancestral Superfoods, UBER, ОСК АНЕД, Гранд Хотел Милениум София и др.

Последните 16 години от живота си Анастас посвещава на редица социални каузи, с фокус върху развитието и подпомагането на малки деца и тийнейджъри-таланти.

Той е доброволец в семинари Инсайт за деца до 12 години и тийнейджъри(13-18 години ), подпомагайки процесите по развитие и утвърждаване в децата на умения и компетенции като сензитивност, междуличностни взаимоотношения, групова динамика, управление на времето и енергията, личностно развитие и себеутвърждаване.

Горд баща е на син на 17 години.

Анастас е член на Международия Институт по Коучинг и Менторство (IIC&M).