Даниел Троев

Даниел е психолог, провеждащ консултации за постигане на цели и преодоляване на проблеми. Организира още индивидуални и групови сесии за управление на състоянието “Flow” и креативността с цел личностна и професионална реализация. Сертифициран в „Кратки подходи в психотерапията“ и бизнес обучител по световноизвестната методика „Accelerative learning”. Заедно със своите колеги от сдружение „Чудно“ развиват иновативния психологически метод “Чудна психология” – нестандартен начин за отключване човешкия потенциал.