Никола Димитров

Никола Димитров е работил за компании в областта на ИТ консултиране, застраховане, недвижими имоти, туризъм и банково дело. Участвал е в проекти като: интеграция на CRM системи, планиране на проекти за недвижими имоти, мениджмънт, маркетинг и продажби, корпоративни сайтове, разработване на онлайн банкиране, развитие на мобилно банкиране и създаване на зона за самообслужване.

В момента той е Lean Navigator в една от водещите банки в България с фокус върху нагласи и поведенчески промени, повишаване на мотивационните схеми, ефективност и оптимизиране на процесите, стратегии за увеличаване на продажбите, оптимизация на клонова мрежа и др. Преподавател е в City College, международен факултет на Университета в Шефилд. Преподава “IT Skills for Business” изчислителни умения за бизнес, Information Technology and Management и мениджмънт и вземане на решения с ИТ. Член е на групата за научни иновации във ВУЗФ .

Никола Димитров се интересува и активно проучва теории на игрите и „gamification“ на образованието и организациите. Други интереси включват управление на промяната, коучинг и разпознаване на езика на тялото.